plain talk heeft gewonnen!

Dit waren de vier finalisten:

NL-MUSIC organiseerde begin 2023 Het Beste Liedje uit Eigen Land, een wedstrijd voor singer-songwriters van eigen of Vlaamse bodem. Tijdens de LIVE-uitzendingen van Yentl op de maandagavond kwam er een grote variatie aan singer-songwriters naar de studio om hun beste liedje uit eigen land te laten horen: ELEVEN, Whan, Melanie Weijenborg, EVA, Erwin Taams, Melanie Ryan, Claudy, Emilia Mabel, MEL, Werner Draad, Kathleen Willems, Plain Talk, Rosa van Bommel, Wanye, Laila de Vries, Cristina Sofia, Mart Oosterhoff en Aldith.

Op ons Youtube-kanaal kun je al hun liedjes terugkijken en luisteren. Van de voorrondes met achttien eigen liedjes, tot de halve finale – met daarin de liedjes die negen singer-songwriters binnen een week op maat schreven over wat voor henzelf ‘het beste uit eigen land’ was – tot de finale, waarin de vier finalisten een cover zongen van wat zij het beste liedje uit eigen land vonden.

Plain Talk won met hun eigen liedje ‘Complicated’ Het Beste Liedje uit Eigen Land. Gefeliciteerd! En dankjulliewel aan IEDEREEN voor jullie deelname en jullie oh zo gevarieerde liedjes. We hebben genoten.

inschrijfformulier

het beste liedje uit eigen land

Let op: de inschrijving sluit 31 december 2022


Geef hier je voorkeur op:

websdesign | tomster.tv

we hebben je inschrijving ontvangen

Dankjewel voor je enthousiasme en je inschrijving! Te gek dat je mee wilt doen.

De inzendingen stromen nu al binnen en we hopen voor iedereen een plekje te hebben. We laten je binnenkort weten of dat voor jou is gelukt!

Het beste lied je uit eigen land

Privacy verklaring

NL-MUSIC is onderdeel van Lapanouse Music. In deze Privacy verklaring wordt daarom alleen gesproken over hoe Lapanouse Music omgaat met persoonlijke gegevens.

Lapanouse Music, gevestigd aan Loosdrechtseweg 168
1215 KC Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Lapanouse Music
Loosdrechtseweg 168
1215 KC Hilversum
+31642221720

Piet van der Meer is de Functionaris Gegevensbescherming van Lapanouse Music. Hij is te bereiken via piet@lapanouse.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lapanouse Music verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lapanouse Music verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Lapanouse Music analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Lapanouse Music verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lapanouse Music neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lapanouse Music) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lapanouse Music bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia & adres [7 jaar] wettelijke bewaartermijn belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Lapanouse Music verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lapanouse Music blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lapanouse Music gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lapanouse Music gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lapanouse Music en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lapanouse.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Lapanouse Music wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lapanouse Music neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lapanouse.nl